Karasu Hukuk
Karasu Hukuk & Danışmanlık ile kendi alanlarında uzmanlaşmış Avukat ve Hukuk Büroları’ndan bilgi ve destek alabilirsiniz.

Ceza
Hukuku

Gayrimenkul
Hukuku

İş
Hukuku

Aile
Hukuku

Miras
Hukuku

Bilişim
Hukuku

Ceza
Hukuku

Gayrimenkul
Hukuku

Aile
Hukuku

Miras
Hukuku

İş
Hukuku

Bilişim
Hukuku

Neden Biz?

Karasu Law
Hukuksal Danışmanlık gerektiren tüm uzmanlık 

alanlarında ihtiyacınız olan dogru kişiye ulaşmanızı saglar.

Hukuk Tecrübesi

Alanlarında uzmanlaşmış avukatlar tarafından temsil edilin.

Hukuki Danışmanlık

Olası tüm durumlarda 7/24 hukuki destek.

Dava Takibi

Hukuki süreçleriniz ile alakalı gelişmelerden anında haberdar olun.

Avukatlık Danışmanlık

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren profesyonel kadro

Hukuk
Tecrübesi

Alanlarında uzmanlaşmış avukatlar tarafından temsil edilin.

Hukuki Danışmanlık

Olası tüm durumlarda 7/24 hukuki destek.

Dava
Takibi

Hukuki süreçleriniz ile alakalı gelişmelerden anında haberdar olun.

Avukatlık
Danışmanlık

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren profesyonel kadro

Pratik Bilgiler

Avukat tutmak için yazılı olarak bir avukatlık hizmet sözleşmesi yapmalısınız. Sonra eğer gerekiyorsa bir de noterden vekaletname çıkartmanız gerekir.

Bir kişiyi kendi adınıza yetkili kılan resmi belgedir.İki çesit vekalet vardır. Birincisi şahsi vekalet diğeri avukat vekaletnamesi

Avukat vekaletnamesi Türkiye’de noterler tarafından, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında noterlik hizmetleri bölümünde yazdırabilirsiniz. Bu vekaletler için küçük bir noter masrafı ödeyeceksiniz. Almanya’da ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türk hukukunda avukatlar kendi vekaletnamelerini malesef henüz düzenleme yetkileri yoktur.

Avukata verilecek vekaletnamelerde avukatın tam adı ve soyadı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası ve kayıtlı olduğu baro isminin bilinmesi gerekmektedir. Buna avukat vekalet bilgileri diyoruz. Bir de vekalet verecek kişinin nüfus cüzdanı, Yurt dışında ise pasaportu da gerekiyor. Ayrıca boşanma gibi bazı durumlarda fotoğraf ve başkaca belgeler de gerekmektedir. Tam olarak size hangi belgelerin gerektiğini büromuzdan öğrenebilirsiniz.

Avukata verilen vekalet geri alınabilir. Bunun için noterden bir Azil belgesi yaptırıp avukata göndermeniz gerekir.

Evet açabilirsiniz. Ama hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir alandır. Profosyonel bir yardım hem zamandan hem paradan tasarruf sağlar. Haklı çıkmak haklı olmaktan çok farklıdır. Nasıl bir yanliş iğne insanın hayatını karartabilirse yanlış bir cümle, yanlış bir imza da insanı çok zor durumlara sokabilir.

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”şeklindedir. Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Nasıl ki bir doktorun özel muayenehanesine gidildiğinde bir ücret ödemeniz gerekiyorsa avukat bürosuna gidip herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Karasu Hukuk

Bizi Arayabilirsiniz

Mail Gönderebilirsiniz

error: Content is protected !! Security Wall By Arda Yücel !!